Centrum sociálních služeb Emausy / Novinky / Zvýšená bezpečnostní opatření
FOTOFACE_02

Zvýšená bezpečnostní opatření

Úterý 28.7.2020

Od 29. července 2020 platí v Centru sociálních služeb Emausy níže uvedená zvýšená bezpečnostní opatření. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a nárůstu osob s onemocněním COVID – 19 v Jihočeském kraji, vydala Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje nařízení Mimořádného opatření č.1/2020.

Dle tohoto nařízení platí zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech prostorách Domova, výjimku tvoří uživatelé CSS Emausy.

Nadále platí zvýšená bezpečnostní opatření dle doporučení MZČR, která jsou v Domově již nastavena:

  • Rezervační systém pro návštěvy
  • Měření teploty příchozím návštěvám včetně dotazů na symptomy COVID - 19
  • Návštěvy prioritně venku, uvnitř budovy pouze na vyhrazených místech a za deštivého počasí
  • Návštěvy na pokoji pouze u uživatelů v terminálním stádiu nebo u těch, kteří nejsou schopni převozu do venkovních prostor Domova
  • na dvoulůžkovém pokoji musí být použit paraván k oddělení prostoru pro návštěvu, návštěva může být přítomna max. 15 minut
  • Před vstupem do prostor Domova dezinfekce rukou, nasazení roušky
  • Používání roušky ve všech vnitřních prostorách
  • Zvýšená dezinfekce všech prostor v Domově

Po návratu z návštěvy u příbuzných či známých předá uživatel zdravotnickému personálu Prohlášení o bezinfekčnosti, v případě výskytu příznaků respiračního onemocnění informuje uživatel telefonicky před návratem zdravotnický personál a vyčká dalších pokynů

Z bezpečnostních důvodů jsme v současné době omezili vstup osobám z řad veřejnosti. Osobní schůzky v Domově jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě s daným zaměstnancem. Do vnitřních prostor budou vpuštěny pouze ty osoby, které se podílejí na chodu Domova. Aktivizace pořádané externisty budou probíhat pouze venku.

Z bezpečnostních důvodů bude i dlouhodobě plánovaná akce „Babouci do Emaus“ pořádána v komorním duchu – tedy bez účasti veřejnosti. Babouci vystoupí dne 25. 8. 2020 výhradně pro naše uživatele. Tento den budou zrušeny i návštěvy, abychom zajistili co největší možnou míru bezpečnosti pro všechny zúčastněné.

Bedlivě sledujeme a monitorujeme vývoj epidemiologické situace v jižních Čechách. V případě jakýchkoliv změn Vás budu neprodleně informovat.

Mgr. Martina Primaková
ředitelka CSS Emausy

Kontaktní údaje

Ledax / CSS Emausy s. r. o.
Lázeňská 2438/77
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Telefon: 778 482 408, 602 249 599
E-mail: info@cssemausy.cz

Facebook

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun