Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu podpořil CSS Emausy v záměru poskytovat kvalitní paliativní péči tak, aby se stala neoddělitelnou součástí námi poskytovaných služeb.

Podpora nadačního fondu Abakus je realizována v rámci programu „Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“, CSS Emausy je jednou z patnácti podpořených organizací a zároveň jedinou podpořenou organizací v Jihočeském kraji.

 

V rámci podpory proběhne vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče či bazální stimulace, dále bude zakoupeno potřebné vybavení, zdravotnické pomůcky a přístroje pro poskytování paliativní péče. Nedílnou součástí podpory je mentoring, jehož cílem je doprovodit realizační tým CSS Emausy celým během projektu tak, abychom dosáhli naplánovaných cílů.

 

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu a nástupce Nadačního fondu Avast, se dlouhodobě věnuje systémové podpoře paliativní péče v České republice. Od roku 2013 se zasazuje o zvyšování dostupnosti a kvality paliativní péče v České republice tím, že podporuje stabilitu a rozvoj expertních organizací, které paliativní péci poskytují nebo jiným způsobem rozvíjejí.

Veškeré informace naleznete na webu www.abakus.cz  a na Facebooku, na www.facebook.com/abakusnadacnifond.

 

 
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

 • podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje
 • realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
 • CSS Emausy s.r.o. – služba Domov pro seniory byla podpořena částkou 500 000 Kč
 • CSS Emausy s.r.o. – služba Domov se zvláštním režimem byla podpořena částkou 500 000 Kč

 
Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice v roce 2020 finančně podpořilo pobytovou sociální službu Domov se zvláštním režimem, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí provozních nákladů.

 
Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice v roce 2020 finančně podpořilo pobytovou sociální službu Domov pro seniory, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí provozních nákladů.
 

 
Dotace Jihočeského kraje na podporu DS a DZR v roce 2020

Dotace Jihočeského kraje na podporu DS a DZR v roce 2020

Sociální služby Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory byly v r. 2020 podpořeny účelovou dotací poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je poskytována poskytovateli jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činností bude realizována v termínu 1.1.2020 – 31.12.2020.

 
Ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, rychlotesty a vitamíny pro CSS Emausy

Ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, rychlotesty a vitamíny pro CSS Emausy

CSS Emausy získalo od Nadace ČEZ částku ve výši 45 000 Kč na zakoupení ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků, které zajišťují ochranu pracovníků a uživatelů sociálních služeb před koronavirovou nákazou. Dále byly z nadačního příspěvku zakoupeny rychlotesty na zjišťování přítomnosti koronaviru u uživatelů sociálních služeb před jejich návratem z izolačního pokoje na pokoj běžný a vitamínové prostředky pro pracovníky na posílení jejich imunity.

 
Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice přispělo na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace byla využita na pokrytí provozních nákladů.

 
Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice přispělo na podporu pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby staršíd 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace byla využita na pokrytí provozních nákladů.

 

 
Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

 • podpořeno z programu na Podporu paliativní péče v Jihočeském kraji
 • výše dotace 20 500,- Kč
 • projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků v základních principech paliativní péče, na pořízení odborné literatury a na účast pracovníků na konferenci věnované problematice paliativní péče v pobytových zařízeních
 • realizace projektu od června do prosince 2019

 
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

 • podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje
 • realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • CSS Emausy s.r.o. – služba Domov pro seniory byla podpořena částkou 500 000 Kč
 • CSS Emausy s.r.o. – služba Domov se zvláštním režimem byla podpořena částkou 500 000 Kč

 

Kontaktní údaje

Ledax / CSS Emausy s. r. o.
Lázeňská 2438/77
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Telefon: 778 482 408, 602 249 599
E-mail: info@cssemausy.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun