Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Často kladené otázky

V den nástupu do zařízení s sebou přineste následující dokumenty:

 • občanský průkaz,
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
 • doklad o výši přiznaného příspěvku na péči,
 • důchodový výměr,
 • výpis ze zdravotní dokumentace (pokud si chcete ponechat svého obvodního lékaře) nebo celou zdravotní dokumentaci, pokud chcete přejít pod lékaře, který ordinuje v CSS Emausy,
 • zásobu léků s rozpisem jejich užívání alespoň na 7 dní,
 • prohlášení, že jste nebyla v posledních 7 dnech ve styku s přenosnou nemocí a že Vám nebyla nařízena ošetřujícím lékařem nebo hygienikem karanténa,
 • rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům (pokud bylo vydáno), popř. opis usnesení soudu o ustanovení opatrovníka a rozsah jeho pověření.

Doporučený seznam oblečení a obuvi:

 • 1x zimní bunda / plášť,
 • 1x jarní bunda / plášť,
 • šála, klobouk, čepice, rukavice,
 • 4x noční košile / pyžamo,
 • 10x spodní kalhotky /trenýrky,
 • 1x župan,
 • 6x spodních košilek / tílko,
 • 3x šaty nebo sukně a halenky / trička, kalhoty, tepláky (nebo jiné Vám pohodlné domácí oblečení),
 • 1x společenský oděv,
 • 3x svetr,
 • 2x triko s dlouhým rukávem,
 • 2x tričko s krátkým rukávem,
 • 3x šatová zástěra,
 • 6x punčochy nebo punčochové kalhoty,
 • 10x pár slabších ponožek,
 • 4x pár silnějších/teplých ponožek,
 • domácí obuv,
 • vycházková obuv letní a zimní.

Doporučené ostatní věci:

 • pasta na zuby a kartáček
 • mýdlo/sprchový gel
 • 10x kapesník látkový,
 • 3x žínka,
 • 6x ramínka do skříně,
 • příbor, lžička, oblíbený hrníček,
 • konvice na čaj (termoska).

Ostatní pomůcky:

 • pokud používáte a vlastníte některé z těchto kompenzačních pomůcek – invalidní vozík, chodítko, toaletní křeslo, hole – vezměte je s sebou,
 • pokud máte Peg, přivezte si také 2 Janetovy stříkačky,
 • pokud využíváte a vlastníte antidekubitní a polohovací pomůcky – vezměte je s sebou,
 • drtítko na léky (pokud je nutné drtit léky),
 • týdenní zásobník na léky (pokud jej používáte).

Tento seznam je doporučený a měl by Vám pouze pomoci, abyste si s sebou vzal/a vše potřebné. Věci jsou uvedeny v doporučeném optimálním množství, přizpůsobit si je můžete s ohledem na Váš zdravotní stav a individuální zvyklosti.

Všechno ošacení pracovníci při nástupu do CSS Emausy označí.

Dále si s sebou nezapomeňte vzít Vám milé věci – obrázky, fotografie, pokojové rostliny, vázičky apod.

Každý pokoj je již vybaven postelí s matrací, nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. Pokud si chcete vzít nějaký kus svého nábytku (křeslo, skříňku, poličku…) kontaktujte prosím sociálního pracovníka na telefonním čísle
778 482 408.

V případě, že si chcete přivézt své elektrospotřebiče (rádio, televizi, rychlovarnou konvici…) je potřeba při nástupu doložit potvrzení o revizi těchto spotřebičů ne starší 6 měsíců, případně doklad o zakoupení ne starší než 3 měsíce.

Dopravu, popř. doprovod, do CSS Emausy si zajišťuje každý uživatel sám. Podle potřeby můžete požádat příslušný místní městský nebo obecní úřad o pomoc či obvodního lékaře o předepsání sanity.

I v CSS Emausy mají uživatelé povinnost hradit příslušnému městskému úřadu (podle místa trvalého bydliště) poplatky za komunální odpad. V obci Dobrá Voda u Českých Budějovic je od poplatků osvobozena fyzická osoba, která žije v domově pro seniory či v domově se zvláštním režimem. Uživatelé, kteří mají trvalé bydliště v CSS Emausy jsou na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 od poplatků za komunální odpad osvobozeni.

Před příchodem do CSS Emausy doporučujeme vyřídit si své osobní záležitosti, jako např. odhlásit (přehlásit) inkaso, elektrický proud, plyn, televizi, rádio, tisk a jiné poplatky na adrese trvalého bydliště (pokud si ho budete měnit).

Bude-li Vám cokoliv nejasné, obraťte se na sociálního pracovníka (tel. 778 482 408), rád Vaše dotazy zodpoví.

Na shledání s Vámi se těší zaměstnanci CSS Emausy.

 

V CSS Emausy poskytujeme 24hodinovou komplexní ošetřovatelskou péči, kterou daný klient potřebuje. Péče je přizpůsobena individuálním potřebám. Podporujeme a rozvíjíme schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Klienti mají možnost využívat rehabilitačních aktivit, účastnit se aktivizačních programů či společenskýc akcích.

Nabízíme širokou škálu aktivit, které může každý klient po nástupu do Domova vyzkoušet a až poté se rozhodnout, které z nich bude chtít pravidelně navštěvovat. Dokonce již před nástupem si mohou žadatelé naše aktivizační programy otestovat v rámci „dnů otevřených dveří“. Poskytujeme jak rehabilitační aktivity, tak i skupinové a individuální aktivizační programy. Zaměřujeme se na trénování paměti, smyslovou stimulaci, posílení jemné motoriky apod. Můžete si vybrat z bohaté nabídky např.: kufr plný vzpomínek, výtvarná dílna, muzikoterapie, rukodělná dílna, vaření, pečení, narozeninové oslavyy, setkání s harmonikou, Kavárna Emausy a filmový klub.

Pro zařazení do evidence je třeba pečlivě vyplnit formulář žádosti a doručit ho poštou, faxem, e-mailem či osobně k rukám sociální pracovnice. Formulář si můžete stáhnout zde. Žadatel/rodina obdrží od sociální pracovnice informaci, zda jeho žádost byla zařazena do evidence žádostí o pobyt. Pokud si při vyplňování formuláře nebudete s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici.

V CSS Emausy zajišťujeme péči o osoby plně odkázané na pomoc druhé osoby, pokud je zdravotní stav stabilizovaný.

Příspěvek na péči je finanční příspěvek náležící osobám, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na pomoci jiné osoby, a je určen na úhradu nákladů na péči. Příspěvek na péči se vyplácí ve 4 stupních (880 Kč, 4.400 Kč, 8.800 Kč a 13.200 Kč měsíčně) podle toho, v jaké míře je daná osoba na péči závislá.

Příspěvek na péči za daného klienta náleží dle Zákona o sociálních službách CSS Emausy, jelikož zajišťuje 24hodinovou péči. Žádost o příspěvek na péči se podává Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. V případě, že budete potřebovat v této oblasti poradit, vaše otázky vám ráda zodpoví naše sociální pracovnice.

 

 

V CSS Emausy máme jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Součástí všech pokojů je i sociální zařízení (bezbariérová koupelna s toaletou).

V žádosti o pobyt je možné uvést preferenci určitého typu pokoje. Ve chvíli, kdy se lůžko uvolní, je žadateli ukázáno a nabídnuto. Na základě toho se může žadatel či jeho rodina rozhodnout, zda se jim líbí či nikoliv. Odmítnutí volného lůžka neznamená vyřazení žádosti z řad žadatelů.

 

O naše klienty se starají zdravotní sestry, pracovníci přímé péče (pracovníci v sociálních službách), fyzioterapeuti, aktivizační pracovnice a sociální pracovnice. V CSS Emausy jsou 2 lůžková oddělení (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), na každém oddělení je přes den v přímé péči k dispozici jedna zdravotní sestra a 3 pečovatelé.

Praktický lékař, který do našeho zařízení dochází 1x týdně je zároveň praktickým lékařem většiny našich klientů. Domov pravidelně navštěvuje také psychiatr. Ostatní odborníci jsou domlouváni individuálně dle potřeb klientů ambulantně. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, vyžadující lékařskou péči, je volána rychlá záchranná služba a klient je odesílán do hospitalizace.

 

Ano, v noci je přítomna zdravotní sestra zajišťující péči o klienty.

Kontaktní údaje

Ledax / CSS Emausy s. r. o.
Lázeňská 2438/77
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Telefon: 778 482 408, 602 249 599
E-mail: info@cssemausy.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu